اطلاعیه 10:نحوه دریافت گواهی

به اطلاع قبول‌شدگان در بیست و دومین آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي  مي رساند كه جهت صدور گواهي متقاضيان بايستي  مبلغ 400.000 ريال‌ (چهل هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۰۳۶۴۹۱۶۰۰۳ (بانک ملی) یا شماره کارت 6037991899884328 بانک ملی به نام انجمن علمی بهداشت محیط ایران واریز و تصویر فیش واریزی (در آن اطلاعات پرداخت کاملا مشخص و قابل پیگیری باشد)  را حداکثر تا تاریخ  12 آذرماه 1398 به آدرس ایمیل iaehiran@gmail.com  و یا شماره تلگرام انجمن 09357094086 ارسال نمایید( لطفا از ارسال هر دو روش اجتناب نمایید) .

گواهی قبولی به معاونت بهداشتی دانشگاه استان محل سکونت فرد ارسال خواهد شد و افراد می‌توانند از تاريخ 18آذرماه1398 با در دست داشتن اصل مدارك ذيل با مراجعه به معاونت هاي بهداشتي استان محل سكونت( آدرس ها در اطلاعیه شماره 11درج خواهد شد) به دریافت اصل گواهي قبولي اقدام نمایند:

۱ – اصل مدرك تحصيلي يا گواهي تائيد آن

۲ - اصل شناسنامه

۳ - اصل كارت ملي

4 - تصوير فيش واريز مبلغ هزينه صدور گواهي

نکات بسیار مهم:

گواهی قبولی به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان محل سکونت ارسال می گردد. بدیهی است آدرس ثبت شده در سامانه آزمون، بدین منظور استفاده خواهد شد.

درصورتیکه در مرحله تایید مدارک شرکت کنندگان (توسط معاونت بهداشتی محل سکونت) مشخص گردد که مدارک ثبت شده در زمان ثبت نام در آزمون واقعی نبوده ( و به اصلاح جعل مدرک صورت گرفته است) گواهی قبولی به فرد داده نشده و وجه پرداختی نیز مسترد نخواهد گردید. همچنین فرد مورد نظر تا 2 سال حق شرکت مجدد در آزمون را نخواهد داشت.