اطلاعیه 9: نحوه دریافت کارت

اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون می رساند

 اگر در دریافت کارت مشکلی ایجاد شد می توانید از قسمت تغییر رمز عبور با وارد کردن کدملی و  تعریف یک رمز عددی نسبت به دریافت کارت اقدام نمایید.

با توجه به اینکه برخی از داوطلبین موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اند لیست شماره صندلی داوطلبین به ترتیبت حروف الفبا به تفکیک حوزه در ذیل آمده است. داوطلبينی که اسم آنان در لیست های پیوست آمده  (مجاز به شركت در آزمون بوده) و با ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار می توانند در جلسه حضور بهم رسانند. همچنین  آدرس حوزه های امتحانی علاوه بر درج بر روی کارت ورود به جلسه ، در اطلاعیه شماره7 درج گردیده است.

حوزه اصفهان

حوزه اهواز

حوزه بجنورد

حوزه بندرعباس

حوزه تبریز

حوزه تهران

حوزه کردستان

حوزه مازندران

 

با تشکر دبیر خانه آزمون