اطلاعيه شماره 16: آدرس محل تحويل گواهي ها

اطلاعيه شماره 16: آدرس محل تحويل گواهي هاي قبولي آزمون مورخ 04/11/92

ردیف

استان

آدرس

تلفن

مسئول تحويل مدارك

1

آذربایجان شرقی

تبريز-  خيابان ثقه السلام  شمالي- منبع آب- مركز بهداشت استان -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2330298-0411

خانم مهندس قيطانچي

2

آذربایجان غربی

اروميه- خيابان شهيد بهشتي- روبروي مسجد قبا- معاونت بهداشتي – طبقه سوم-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

3452830-0441

آقاي مهندس قاسمي

3

اردبیل

اردبیل – انتهاي خيابان دانشگاه- جنب شهرك دادگستري- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبیل – طبقه اول- معاونت بهداشتي -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي

5521900-0451

آقاي مهندس عيني

4

اصفهان

اصفهان – خيابان ابن سينا- جنب بيمارستان امين-  حوزه معاونت بهداشتي- طبقه همكف-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي

4471000-0311

خانم مهندس قرباني

5

البرز

كرج- عظيميه -  45 متري كاج- جنب سازمان نظام پزشكي- معاونت بهداشتي - طبقه دوم - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

32543837-026

خانم مهندس اخوان

6

ايلام

ايلام – ابتداي بلوار مدرس- مركز بهداشت استان- -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2227702-0841

آقاي مهندس سجادي

7

تهران

تقاطع خ حافظ و جمهوري- ساختمان قديم وزارت بهداشت- طبقه سوم - معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌‌اي

66707065-021

آقاي مهندس نوروزي

8

چهارمحال و بختیاری

شهركرد- ميدان انقلاب- خ ملت- مركز بهداشت استان- ساختمان شماره 2- طبقه دوم- گروه سلامت و محيط كار

2221534-0381

آقاي مهندس بنايي

9

خراسان رضوی

مشهد-  انتهاي خيابان سناباد- مركز بهداشت استان-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

8415001-0511 داخلي 219

خانم مهندس احمدي

10

خراسان شمالي

بجنورد- خيابان چمران- خيابان جمهوري- كوچه يادگان- معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2222923-0584

آقاي مهندس اميري

11

خوزستان

اهواز- امانيه- خيابان دكتر فاطمي- نبش كوچه شهيد عارف- روبروي ساماندهي نيروي انتظامي- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خوزستان – ساختمان شماره يك- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

3361533- 0611  

خانم مهندس شفيعي

13

زنجان

زنجان – بلوار آزادي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان - معاونت بهداشتي - طبقه اول- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

33421017-0241

آقاي مهندس ملك زاده

14

سیستان و بلوچستان

زاهدان-  بلوار بهداشت- نرسيده به شركت آب و فاضلاب روستايي- مركز بهداشت استان- حوزه معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2428851-0541

آقاي مهندس نورمندي

15

فارس

شيراز-  بلوار كريمخان زند- جنب هلال احمر- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز- معاونت بهداشتي - طبقه 4- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2122428-0711

خانم مهندس پوركهنوجي

 

قم

قم – خيابان امام- خيابان 20 متري شهيد بهشتي- مركز بهداشت استان قم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

36700404-025

مهندس باباخاني

16

کردستان

سنندج – خيابان  آبيدر- ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني-  طبقه دوم- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

3244989-0771

خانم مهندس صمدنژاد

17

کرمانشاه

کرمانشاه – ميدان فاطميه- اول خيابان بهار- معاونت امور بهداشتي كرمانشاه- طبقه سوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

7257801-0831

آقاي مهندس اجرايي

18

کهکیلویه و بویراحمد

ياسوج- بلوار شهيد قرني-  مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

3336580-0741

آقاي مهندس اردكاني

19

گلستان

گرگان- خيابان 5 آذر- خيابان تختي – كوي كشاورز- مركز بهداشت استان گلستان- طبقه 4- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2243095-0171

آقاي مهندس رضايي/ آقاي مهندس خليلي

20

گيلان

رشت-  ميدان فرهنگ- خيابان آزادگان- روبروي مدرسه شهيد بهشتي- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان-  گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي

3223991-0131

آقاي مهندس اسلامي/ آقاي مهندس سعيدي

21

لرستان

خرم آباد- خيابان معلم- ميدان انوشيروان رضايي- ستاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني-  حوزه معاونت بهداشتي - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2226700- 0661

آقاي مهندس صفرزاده

22

مازندران

ساري- خيابان امير مازندراني- خيابان شهبند( رودكي سابق)- مركز بهداشت استان- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

2298334-0151

خانم مهندس عقيلي

23

مركزي

اراك-  كوي مصطفي خميني- كوي گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني- حوزه معاونت بهداشتي - طبقه دوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه‌اي

3678637- 0863

خانم مهندس تركماني

24

همدان

همدان – ميدان فلسطين - معاونت بهداشتي استان – طبقه دوم- گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

424006-0811  

آقاي مهندس كيامنش

25

یزد

يزد- ميدان شهيد باهنر-  ابتداي بلوار شهيد صدوقي- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني-  طبقه دوم - گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

7245500- 0351

خانم مهندس ابوترابي