اطلاعیه 3:‌زمان آزمون 24

به اطلاعیه  تمامی متقاضیان آزمون مرحله بیست و چهارم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می ر ساند که زمان آزمون مجازی به شرح زیر بوده و به زودی لینک آن از طریق سایت آزمون به آدرس http://azmoon.iaeh.ir/ اعلام خواهد شد.

10 مهرماه ساعت 9 صبح