اطلاعیه6: راهنمای تصویری آزمون آنلاین

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در ازمون مرحله بیست و چهارم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند جهت تسهیل در روند شرکت در آزمون لطفا به مواردی که در  اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید

راهنمای تصویری آزمون