اطلاعيه8: اسامي قبولي شدگان

ضمن عرض تبريك به قبول شدگان دومين دوره آزمون صلاحيت فني كارشناسان،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف،‌ اسامي آنان را در لينك زير قابل مشاهده است.