اطلاعیه3: راهنمای تصویری آزمون آنلاین

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در ازمون مرحله بیست و پنجم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند جهت تسهیل در روند شرکت در آزمون لطفا به مواردی که در  اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

راهنمای تصویری آزمون