اطلاعیه4: تغییر تاریخ آزمون

به اطلاع تمامی متقاضیان آزمون مرحله 25 تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند، با توجه به تداخل زمانی این ازمون با آزمون استخدامی،‌به درخواست داوطلبین و موافقت مرکز سلامت محیط و کار وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزمون از تاریخ 6آذرماه به 13  آذرماه تغییر یافت.

با تشکر دبیرخانه آزمون