اطلاعیه 3: منابع آزمون

فهرست منابع آزمون به شرح زیر بوده و از طریق  لینک زیر قابل دانلود می باشد. لازم به ذکر است که یک منبع دیگر به زودی در سامانه اعلام خواهد شد( طی ده روز آینده).

لینک دانلود منابع