اطلاعیه4: راهنمای تصویری آزمون

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرحله بیست و ششم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند جهت تسهیل در روند شرکت در آزمون لطفا به مواردی که در  اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

راهنمای تصویری آزمون26