اطلاعیه 6: لیست داوطلبین مجاز

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند که لیست داوطلبینی که پرونده انها تکمیل بوده و مجاز به شرکت در آزمون می باشند در پیوست آمده است.

لیست داوطلبین مجاز مرحله 26