اطلاعیه 2: دفترچه راهنما

داوطلبين محترم

قبل از ثبت نام در سامانه آزمون بایستی مطالب مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمايند. مسئولیت هر گونه اشتباه در هر یک از مراحل ثبت نام و آزمون به عهده داوطلب خواهد بود.

 

دانلود دفترچه راهنما