اطلاعیه5: راهنمای تصویری 30

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرحله سی ام تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند جهت تسهیل در روند شرکت در آزمون لطفا به مواردی که در  اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

راهنمای تصویری 30