اطلاعيه 4: توصيه به داوطلبين

ضمن آرزوي موفقيت  براي تمامي داوطلبان آزمون به اطلاع مي رساند در خصوص آزمون به موارد زير توجه فرماييد:

 1. آزمون درروز پنج شنبه مورخ 93 /05/16در ساعت 14 در حوزه هاي اعلامي بطور هماهنگ برگزار مي‌گردد.
 2. داوطلبان مي بايست از كارت ورود به جلسه آزمون پرينت(سياه و سفيد) تهيه نموده و براي ورود به حوزهاي آزمون، آن را همراه با كارت ملي يا شناسنامه خود ارائه نمايند. و همراه نداشتن هريك از اين مدارك، موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون مي گردد.
 3. داوطلبینی که اصل فیش واریزی خود را در روز آزمون به همراه ندارند بایستی تا قبل از اعلام نتایج اصل فیش را به دفتر انجمن از طریق پست ارسال نمایند.
 4. تأييد صحت اطلاعات مندرج در پاسخنامه و کارت ورود به جلسه با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است، لذا هر گونه مغايرت آن بر عهده متقاضي مي باشد.
 5. در صورت مغایرت در اطلاعات داوطلب برروی کارت جلسه،‌ اطلاعات صندلی و پاسخنامه بایستی در صورتجلسه برگزاری آزمون درج و به دبیرخانه مرکزی آزمون( دفتر انجمن علمی بهداشت محیط ایران) اطلاع داده شود.
 6. داوطلبيني كه موفق به دريافت كارت نگرديده اند مجاز به شركت در آزمون نمي باشند. اين متقاضيان مي توانند در آزمون بعدي شركت نمايند.
 7. آدرس محل های برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبین درج گرديده است.
 8. متقاضيان بایستی 60 دقيقه قبل از شروع جلسه در حوزه آزمون حضور داشته باشند و از همراه داشتن وسايل اضافي در روز آزمون خودداري نمايند.
 9. از همراه داشتن وسايل اضافي در روز آزمون خودداري نمايند.
 10. سوالات آزمون شامل 100 سئوال 4 گزينه اي و از منابع اعلام شده در ماده 14 دستورالعمل آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف مصوب معاونت بهداشت وزارت متبوع مي باشد.
 11. سوالات آزمون داراي ارزش يكسان مي باشد.
 12.  آزمون داراي نمره منفي مي باشد. در پاسخگويي به سوالات دقت لازم را مبذول فرماييد.
 13. به دليل اينكه پاسخنامه ها به صورت الكترونيك تصحيح مي گردد داوطلبین جهت پاسخگويي به سوالات  بایستی از مداد نرم استفاده نمايند و از مخدوش كردن پاسخنامه اجتناب نمايند.
 14. داوطلبين بايستي دفترچه سوالات را پس از پاسخ گويي به همراه پاسخ نامه و اصل فيش واريزي تحويل مراقبين جلسه داده شود و شماره صندلي داوطلبي را جهت پيگيري نتايج آزمون نزد خود نگهدارند.
 15. ملاك قبولي در آزمون كسب حداقل 70% نمره كل آزمون مي باشد.
 16. سؤالات به گونه‌اي طراحي گرديده كه نياز به استفاده از ماشين حساب در آزمون نمي باشد، لذا از آوردن هرگونه ماشين حساب در جلسات آزمون جداً خودداري نمايید.
 17. با توجه به اینکه دفترچه سوالات، پس از آزمون، از داوطلب گرفته خواهد شد ، داوطلبین مجاز می‌باشند که شماره سوالات مورد اعتراض خود را در یک برگه جداگانه در حین آزمون یادداشت نموده تا در زمان ثبت اعتراض در سامانه ثبت نماید.