اطلاعیه6:لیست داوطلبین مجاز39

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان  مرحله سی و  نهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  می رساند:

* لیست داوطلبینی که پرونده انها تکمیل بوده و مجاز به شرکت در آزمون می باشند در پیوست آمده است.‌ متقاضیانی که در لیست نیستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

**کدملی درج شده در سامانه آزمون ملاک دسترسی شما به سامانه امتحان است. لذا اگر داوطلبی در ثبت اولیه کدملی خطایی انجام داده باشد نمی تواند وارد سامانه امتحان گردد(02166915232).

***  لطفا نیم ساعت قبل از آزمون ورود به سامانه امتحان را بررسی کنید تا در صورت بروز مشکل بتوانید برطرف نمایید.

لیست اسامی مجاز