اطلاعیه3: راهنمای آزمون41

داوطلبين محترم قبل از ثبت نام در سامانه آزمون بایستی مطالب مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمايند. با توجه به تغییرات اعمال شده در بخش هایی از آزمون مسئولیت هر گونه اشتباه در هر یک از مراحل ثبت نام و آزمون به عهده داوطلب خواهد بود.

 

لینک دانلود دفترچه راهنما41