اطلاعيه4: تمديد ويرايش
به اطلاع كليه شركت كنندگان در آزمون مرحله پنجم مي رساند كه به دليل حجم بالاي ثبت نام در روز آخرو عدم امكان ويرايش اطلاعات،‌ دسترسي به قسمت ويرايش تا ساعت 12 بامداد روز جمعه 8 خردادماه تمديد شد. لذا داوطلبيني كه مدارك آنها داراي نقص مي باشد در مهلت اعلام شده اقدام به ويرايش نمايند.