اطلاعيه 6: تاريخ جديد آزمون
به اطلاع داوطلبين گرامي مي رساند كه تاريخ جديد آزمون پنجم خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف روز پنج شنبه 15 مرداد ماه  مي باشد .
داوطلبين جهت  دريافت كارت مي توانند از تاريخ 11 مرداد لغايت 15 مرداد با مراجعه به سامانه آزمون  كارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند
لازم به ذكر است كه آدرس  حوزه‌هاي امتحاني علاوه بر درج در كارت ورود به جلسه، در اطلاعيه شماره 7  نيز اعلام مي گردد.