اطلاعيه 8: توصيه به داوطلبين

ضمن آرزوي موفقيت  براي تمامي داوطلبان آزمون  به اطلاع مي رساند در خصوص آزمون به موارد زير توجه فرماييد:

 1. آزمون در روز پنج شنبه مورخ  94.05.15 ساعت 14 الي 15:20 در حوزه اعلامي برگزار مي‌گردد.
 2. متقاضيان بایستی 60 دقيقه قبل از شروع جلسه در حوزه آزمون حضور داشته باشند و از همراه داشتن وسايل اضافي در روز آزمون خودداري نمايند.
 3. داوطلبان مي بايست از كارت ورود به جلسه آزمون پرينت(سياه و سفيد) تهيه نموده و براي ورود به حوزهاي آزمون، آن را همراه با كارت ملي يا شناسنامه خود ارائه نمايند. و همراه نداشتن هريك از اين مدارك، موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون مي گردد.
 4. داوطلبين بايستي آدرس حوزه امتحاني و تاريخ آزمون مندرج در كارت ورود به جلسه  خود را با آدرس هاي درج شده در اطلاعيه شمار ه 7 آزمون پنجم تطبيق دهند و چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند از طريق سيستم پاسخگويي يا تماس با دفتر انجمن اطلاع دهند.
 5. داوطلبيني كه موفق به دريافت كارت نگرديده اند مجاز به شركت در آزمون نمي باشند. اين متقاضيان مي‌توانند در آزمون بعدي شركت نمايند.
 6. داوطلبینی که اصل فیش واریزی خود را در روز آزمون به همراه ندارند بایستی تا قبل از اعلام نتایج اصل فیش را به دفتر انجمن از طریق پست ارسال نمایند.
 7. تأييد صحت اطلاعات مندرج در پاسخنامه و کارت ورود به جلسه بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام درج شده توسط داوطلب در نظر گرفته شده است، لذا هر گونه مغايرت آن بر عهده متقاضي مي‌باشد.
 8. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در اطلاعات  فردي داوطلب برروی کارت ورود به جلسه،‌ اطلاعات صندلی و پاسخنامه بایستی به مسئولين حوزه  اطلاع داده شود.
 9. سوالات آزمون شامل 100 سئوال 4 گزينه اي با ارزش يكسان بوده و از منابع اعلام شده مصوب معاونت بهداشت وزارت بهداشت مي باشد و به تفكيك منابع اعلام شده خواهد بود.
 10.  با توجه به اينكه سوالات آزمون داراي نمره منفي مي باشد در پاسخگويي به سوالات دقت لازم را مبذول فرماييد.
 11.  جهت پاسخگويي به سوالات  بایستی از مداد نرم استفاده نمايند و از مخدوش كردن پاسخنامه اجتناب نمايند.
 12. داوطلبين بايستي دفترچه سوالات را پس از پاسخ گويي به همراه پاسخ نامه و اصل فيش واريزي تحويل مراقبين جلسه داده و شماره صندلي داوطلبي را جهت پيگيري نتايج آزمون نزد خود نگهدارند.
 13. ملاك قبولي در آزمون كسب حداقل 70% نمره كل آزمون مي باشد.
 14. سؤالات به گونه‌اي طراحي گرديده كه نياز به استفاده از ماشين حساب در آزمون نمي باشد، لذا از آوردن هرگونه ماشين حساب در جلسات آزمون جداً خودداري نمايید.
 15. با توجه به اینکه دفترچه سوالات، پس از آزمون، از داوطلب گرفته خواهد شد ، داوطلبین مجاز می‌باشند که شماره سوالات مورد اعتراض خود را در یک برگه جداگانه در حین آزمون یادداشت نموده تا در زمان ثبت اعتراض در سامانه ثبت نماید.