اطلاعیه3: راهنمای آزمون 58

داوطلبين محترم بایستی قبل از ثبت نام در سامانه آزمون، مطالب مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمايند. با توجه به تغییرات اعمال شده در بخش هایی از آزمون مسئولیت هر گونه اشتباه در هر یک از مراحل ثبت نام و آزمون به عهده داوطلب خواهد بود.

 

لینک دانلود دفترچه راهنمای 58