اطلاعیه 4:‌راهنمای تصویری 58

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در آزمون مرحله پنجاه و هشتم "آزمون تعیین صلاحیت فنی در زمینه خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتي" می رساند جهت آشنایی و  تسهیل در روند ثبت نام در آزمون، لطفا به مواردی که در اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

 

راهنمای تصویری  آزمون57

دبیرخانه آزمون