اطلاعیه 13: نحوه دریافت گواهی

به اطلاع كليه قبول شدگان در پنجمين آزمون شركت ها و مؤسسات مشاوره خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتی صنوف مي رساند كه جهت صدور گواهي متقاضيان بايستي  مبلغ 600000 ريال‌ (شصت هزار تومان) به حساب شماره ۰۱۰۰۳۶۴۹۱۶۰۰۳ (حساب سیبا- بانک ملی شعبه صبا) به نام انجمن علمی بهداشت محیط ایران واریز نموده و اصل فیش پرداختی را حداکثر تا تاریخ  15مهر ماه 94  با پست پیشتاز به صندوق پستی انجمن به شماره 14185789 ارسال نمايند تا گواهي قبولي آنان صادر گردد. پس از دریافت فیش پرداختی، گواهی قبولی به معاونت بهداشتی دانشگاه محل سکونت فرد ارسال خواهد شد و افراد می‌توانند از تاريخ 1 آبان 1394 با در دست داشتن اصل مدارك ذيل با مراجعه به معاونت هاي بهداشتي استان محل سكونت به دریافت اصل گواهي قبولي اقدام نمایند:

۱ – اصل مدرك تحصيلي يا گواهي تائيد آن

۲ - اصل شناسنامه

۳ - اصل كارت ملي

۵ - تصوير فيش واريز مبلغ هزينه صدور گواهي

6- مشاورين يا مسئولين بهداشتي در اتحاديه ها يا طرف قرارداد با واحد هاي صنفي (متقاضیان با مدرك بهداشت عمومي، صنايع غذايي و تغذيه)  ارائه گواهي قبولي در آزمون منوط به ارائه گواهي قرار داد شغلي با شركت يا مؤسسه بخش خصوصي مرتبط، اتحاديه‌هاي صنفي و يا واحدهاي صنفي مرتبط به شرط اينكه تاريخ قرارداد مربوط به قبل از تاريخ برگزاري اولين مرحله آزمون مذكور يعني 4/11/92 باشد مورد پذيرش  مي باشد.

اسامي قبول شدگان اين دوره از آزمون به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام و در سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سلامت محيط و كار درج مي گردد و شركت ها و موسسات خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي ملزم هستند بر اساس بند 2 ماده 2 و همچنين بر اساس بند 9 ماده 4 دستور العمل خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي اقدام نمايند.

نکات بسیار مهم:

  1. گواهی قبولی به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت ارسال می گردد. بدیهی است آدرس ثبت شده در سامانه آزمون، بدین منظور استفاده خواهد شد.
  2. درصورتیکه در مرحله تایید مدارک شرکت کنندگان (توسط معاونت بهداشتی محل سکونت) مشخص گردد که مدارک ثبت شده در زمان ثبت نام در آزمون واقعی نبوده ( و به اصلاح جعل مدرک صورت گرفته است) گواهی قبولی به فرد داده نشده و وجه پرداختی نیز مسترد نخواهد گردید. همچنین فرد مورد نظر تا 2 سال حق شرکت مجدد در آزمون را نخواهد داشت.