اطلاعیه1: راهنمای آزمون

جهت سهولت و كسب اطلاع داوطلبين از مراحل و روند ثبت نام، قبل از شروع ثبت نام  فايل دفترچه راهنماي آزمون از لينك زير قابل مشاهده است

دفترچه راهنما