اطلاعیه 5: تغییر منابع آزمون

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون مرحله هفتم می رساند در جلسه ای که دیروز با حضور ناظرین محترم نظارت بر آزمون ها تشکیل گردید عنوان آزمون از "تعيين صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف" به "آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي" تغییر یافت. همچنین با توجه به ابلاغ منابع جدید برای این دوره از آزمون و ایجاد فرصت جهت مطالعه منابع جدید تاریخ امتحان به مهرماه موکول گردید که برنامه زمان بندی جدید در اطلاعیه شماره شش سامانه آزمون آمده است. تمامی داوطلبین می بایست مجددا نصبت به دانلود منابع جدید آزمون اقدام نمایند.

همچنین با توجه به در پیش بودن آزمون فوق العاده تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي که تنها در حوزه تهران برگزار می گردد، زمان ادامه ثبت نام آزمون مرحله هفتم به بیست شهریورماه موکول می گردد.