اطلاعیه 7: منابع جدید

منابع جدید آزمون 7

با توجه به اعلام مركز سلامت و محيط كار ايران، آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي از دور اول سال 95 منابع آزمون به شرح جدول ذیل تغيير يافته و اساس طراحي سوالات دوره ها از آزمون منابع جديد مي باشد.  جهت آمادگي متقاضيان شركت در اين آزمون منابع آن در زيل آمده است:

رديف

 

منبع

1

 

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  مصوب 18/3/92

2

 

دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه،تولید،توزیع،نگهداری،حمل و نقل و فروش موادخوردنی  آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی( شماره دستور العمل 18039206)

3

جدید

دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت

4

جدید

دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی

5

 

دستورعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف( شماره دستور العمل 18039204)

6

 

دستورعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی  ( شماره دستور العمل 18039205)

7

جدید

دستورعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس  ( شماره دستور العمل 18039207)

8

 

دستورعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی

( شماره دستور العمل 18039201)

9

 

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش ( شماره دستور العمل 18039209)

10

جدید

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از استخر شنا- مراکز تفریحی آبی

11

جدید

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی