اطلاعیه 1: راهنمای آزمون

به اطلاع داوطلبين می رساند که قبل از تکمیل فرآیند ثبت نام فايل دفترچه راهنماي آزمون از لينك زير دانلود نموده و پس از مطالعه نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایید.

دفترچه راهنما