اطلاعیه 5: کلید اولیه

كليد اوليه سوالات آزمون از طريق لينك زير قابل مشاهده است. همچنين بخش اعتراض به سوالات فعال گرديده و سوالاتي كه اعتراض به آنان وارد شده بررسي و نتيجه آن متعاقبا از طريق همين سامانه اطلاع رساني خواهد شد.

کلید اولیه