اطلاعیه شماره 2 : برنامه زمان بندی آزمون نوبت یازدهم

برای دریافت اطلاعیه برنامه زمان بندی آزمون نوبت یازدهم روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود اطلاعیه شماره 2